Sąlygos ir Nuostatos

Visos sąlygos ir nuostatos aprašytos šiame puslapyje.
1 straipsnis. Šios sutarties šalys

Įmonė MB GAMTA GYDO, registruota Lietuvoje, kurios registruotas buveinės adresas yra Senamiesčio g. 100, LT-35116, Panevėžys, Lietuva, toliau – „Pardavėjas“.

Bet kuris fizinis asmuo ar įmonė, norintys pirkti Pardavėjo svetainėje, toliau vadinamas „Pirkėjas“.

2 straipsnis. Objektas

Pardavėjo veikla apima maisto papildų ir su jais susijusių priedų bei produktų (toliau – „Prekė“), gamybą ir pardavimą internetu.

Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, kad jų santykius, taip pat prieigą prie https://www.gamtagydo.lt/ svetainės (toliau – „Svetainė“) ir jos naudojimą reglamentuoja išimtinai:

Šios Bendrosios pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos), išskyrus bet kokias kitas sąlygas. Kad būtų išvengta abejonių, šios Sąlygos turi viršenybę, kai taikoma, prieš bet kurią kitą šių Sąlygų, dokumento ar kitų sąlygų versiją;

Privatumo ir slapukų politika;

Teisinė informacija; ir visus taikomus įstatymus ir (arba) reglamentus.

Bendrosios pardavimo sąlygos, privatumo politika ir svetainės teisiniai pranešimai yra prieinami Pirkėjams Pardavėjo svetainėje, kur jos yra tiesiogiai pasiekiamos.

Privatumo ir slapukų politika bei teisinė informacija yra neatskiriama šių bendrųjų pardavimo sąlygų dalis.

Prekės pirkimas Pardavėjo svetainėje reiškia, kad Pirkėjas be išlygų žino ir sutinka su šiomis sąlygomis.

Pirkėjas įsipareigoja nesinaudoti Svetaine jokiu būdu, kuriam ji neskirta, ir nedaryti nieko, kas iškraipytų Svetainę ar Prekių pardavimą internetu.

Pardavėjas gali bet kada pakeisti šias Sąlygas. Pakeitimo atveju taikomos Sąlygos, galiojančios Pirkėjo užsakymo dieną, kurių kopija su data gali būti pateikta Pirkėjui jo pageidavimu.

Tai, kad Pardavėjas nereikalauja taikyti Sąlygų punkto arba sutinka su jos nevykdymu, visam laikui ar laikinai, nėra aiškinama kaip Pardavėjo atsisakymas iš savo teisių, kylančių iš minėtos sąlygos.

Sąlygos buvo atnaujintos 2022 m. kovo 1 d. Šis leidimas turi viršenybę prieš bet kurią kitą anksčiau galiojusią sąlygų ir sąlygų versiją.

3 straipsnis. Apibrėžtys

Produktas: nurodo Svetainėje parduodamus produktus turimų atsargų ribose. Nuotraukos negali užtikrinti tobulo panašumo su siūlomu produktu.

B2B pirkėjas reiškia pirkėją, kuris yra verslas.

Pristatymas: reiškia fizinio Gaminio valdymo ar valdymo siuntimo/perdavimo Pirkėjui procesą.

Svetainė: Pardavėjo sukurta kompiuteriniais formatais infrastruktūra, kurią galima naudoti internete, įskaitant įvairaus pobūdžio duomenis, o ypač tekstus, garsus, statinius ar animuotus vaizdus, ​​vaizdo įrašus, duomenų bazes, su kuriomis Pirkėjas turi susipažinti. Norėdami sužinoti daugiau apie produktus ir paslaugas ir, jei reikia, įsigyti. Svetainė pasiekiama šiuo URL adresu: https://www.gamtagydo.lt/.

Internetas: reiškia skirtingus serverių tinklus, esančius skirtingose ​​pasaulio vietose, sujungtus ryšių tinklais ir bendraujant tam tikru protokolu, vadinamu TCP/IP.

4 straipsnis. Kaina‍

Svetainėje siūlomų parduoti Produktų kainos nurodytos eurais (€) arba USD ($) įskaitant visus mokesčius (PVM ir kitus mokesčius, taikomus užsakymo dieną), jei nenurodyta kitaip. Kad būtų išvengta neaiškumų, Svetainėje nurodytos kainos yra neįtrauktos Produktų apdorojimo ir pristatymo išlaidos.

Visi užsakymai apmokami eurais (€) arba USD ($).

Bet koks taikomo PVM tarifo ar valiutos kurso pasikeitimas gali atsispindėti Produktų kainose.

Panašiai, jei įvedamas arba pakeičiamas vienas ar keli mokesčiai ar įmokos, didinant arba sumažinant, šis pokytis gali atsispindėti Svetainėje esančių Produktų pardavimo kainoje.

Tuo atveju, kai užsakymai siunčiami į šalį, esančią už Vokietijos ribų, Pirkėjas laikomas Produkto importuotoju, tikėtina, kad jam bus taikomi muitai arba vietiniai mokesčiai arba importo mokesčiai arba valstybiniai mokesčiai. Už šias teises ar mokesčius atsakingas Pirkėjas tiek deklaruodamas, tiek mokėdamas kompetentingoms institucijoms ir organizacijoms.

Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Svetainėje parduodamų Produktų kainas. Pardavėjas išrašys Pirkėjui sąskaitą už Prekę pagal kainą, galiojančią užsakymo patvirtinimo metu ir atsižvelgiant į Prekės prieinamumą.

Pardavėjas įsipareigoja reguliariai tikrinti, ar visos Svetainėje nurodytos kainos yra teisingos, tačiau negali garantuoti, kad jos yra absoliučios, be klaidų. Jei Prekės kainoje įvyktų klaida, Pardavėjas suteiks Pirkėjui galimybę dar kartą patvirtinti Prekės pirkimą teisinga kaina arba atšaukti užsakymą. Pardavėjui nepavykus susisiekti su Pirkėju, užsakymas bus laikomas atšauktu.

5 straipsnis. Užsakymas‍

Pirkėjas turi galimybę naršyti Svetainėje ir užsisakyti Svetainėje parduodamus Produktus, atsižvelgiant į jų prieinamumą.

Pateikiant užsakymą Sutartinė informacija Pardavėjo pateikiama anglų kalba ir patvirtinama Pirkėjo, kai užsakymas patvirtinamas.

Pirkėjas, norintis įsigyti Prekę užsakydamas Svetainėje, turi užpildyti identifikavimo formą, kurioje turi pateikti šią informaciją:

Elektroninio pašto adresas;

Vardas ir pavardė;

Pašto adresas;

Telefono numeris;

Mokėjimo informacija.

Visi užsakymo metu surinkti asmens duomenys bus tvarkomi pagal 15 str.

Pirkėjas, turintis Kliento paskyrą (žr. 14 straipsnį), norintis užsisakyti Prekę, atleidžiamas nuo identifikavimo formos (išskyrus mokėjimo informaciją) užpildymo, todėl gali užsisakyti greičiau.

6 straipsnis. Galiojimas ir patvirtinimas ‍

Pateikdamas užsakymą Svetainėje, Pirkėjas sutinka su šiomis sąlygomis visiškai, be išimčių ir išlygų.

Užsakytos Prekės santrauką Pardavėjas perduoda Pirkėjui po užsakymo pateikimo Pirkėjo identifikavimo formoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

Prekės užsakymo santraukoje pateikiama ši informacija:

Užsakytų Produktų santrauka;

Bendra užsakytų Produktų kaina;

Užsakymo data ir laikas;

Data ar laikotarpis, iki kurio Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Prekes;

Prekių pristatymo išlaidas;

Pirkėjo pasirinktas mokėjimo būdas;

Pirkėjo sutarties atsisakymo terminas ir šios teisės įgyvendinimo būdas.

Pirkėjas privalo nedelsdamas patikrinti santraukos turinį ir nedelsdamas pranešti Pardavėjui apie klaidas ar netikslumus.

Užsakymo patvirtinimas prilygsta Pirkėjo ir Pardavėjo pasirašymui ir sandorio priėmimui.

Įrašytas užsakymo patvirtinimas ir visi užsakymo metu perduoti duomenys yra laikomi operacijos įrodymu.

Tuo atveju, kai užsakymas buvo pateiktas apgaulės būdu, Pirkėjas, pastebėjęs tokį naudojimą, gali kuo skubiau susisiekti su Pardavėjo klientų aptarnavimo tarnyba ir pranešti Pardavėjui apie tokį nesąžiningą užsakymą.

Aiškiai susitarta, kad, jeigu nėra akivaizdžios Pardavėjo klaidos, Pardavėjo kompiuterinėse sistemose esantys duomenys, esant pagrįstoms saugumo sąlygoms, yra įrodomieji Pirkėjo užsakymų atžvilgiu. Duomenys elektronine arba kompiuterine forma yra galiojantis įrodymas ir todėl yra priimtini tokiomis pačiomis sąlygomis ir turi tokią pat įrodomąją galią kaip ir bet kuris dokumentas, parengtas, gautas ar laikomas raštu.

Pardavėjas įsipareigoja vykdyti Svetainėje pateiktus užsakymus tik turimų Prekės atsargų ribose. Jeigu Prekių nėra, Pardavėjas įsipareigoja kuo greičiau informuoti Pirkėją.

Pardavėjas gali atsisakyti vykdyti užsakymus, jei Prekių kiekiai yra neįprastai dideli Pirkėjams, kurie yra privatūs vartotojai.

Nepaisant to, kas išdėstyta aukščiau, B2B pirkėjo atveju Pardavėjas neprisiima jokios atsakomybės, jei pristatytas užsakymas atitinka B2B pirkėjui išsiųstą užsakymo patvirtinimą.

7 straipsnis. Mokėjimas‍

Prekių užsakymo patvirtinimas reiškia, kad Pirkėjas įsipareigoja sumokėti užsakymo patvirtinime nurodytą kainą.

Užsakymo pateikimo metu Pirkėjas turi sumokėti už užsakymą kreditine kortele (Debeto kortele, Visa, Eurocard, MasterCard) arba per PayPal, ApplePay, Google Pay, Amazon Pay ar Klarna.

Atsiskaityti galima naudojantis Swedbank, Seb, Luminor, Citadele ir Šiaulių bankas elektroninės bankininkystės paslaugomis. Atsiskaitymai galimi euro valiuta. Mokėjimai apdorojami naudojantis MakeCommerce.lt mokėjimų platforma.

B2B pirkėjo atveju jis gali paprašyti Pardavėjo apmokėti užsakymą pavedimu Pardavėjo nuožiūra.

8 straipsnis. Prieinamumas‍

Prekes Pardavėjas siūlo Svetainėje neperžengdamas turimų atsargų ir galimo galiojimo termino ribų. Prekėms, kurių nėra sandėlyje, pasiūlymai galioja priklausomai nuo užimtumo.

Jei po užsakymo pateikimo ir priėmimo Prekės nebebus, Pardavėjas kuo greičiau informuos Pirkėją el. paštu. Tada Pirkėjas gali atšaukti užsakymą.

9 straipsnis. Nuosavybės perdavimas

Prekės lieka tik Pardavėjo nuosavybe, kol Pardavėjas nesumokės pilno kainos.

Nuosavybės teisės į užsakytą Prekę perėjimas įvyksta fizinio Prekės perdavimo Pirkėjui momentu, Prekių praradimo ar sugadinimo rizika pereina Pardavėjui Pirkėjui Pardavėjui išsiunčiant Prekes.

10 straipsnis. Pristatymas

Pristatymas vykdomas adresu, nurodytu Pirkėjo užsakymo formoje.

Svetainėje nurodyti pristatymo terminai yra vidutiniai. Pardavėjas deda visas pastangas, kad būtų laikomasi šių terminų.

Užsakymo pristatymo laikas gali skirtis priklausomai nuo Pirkėjo pasirinkto pristatymo būdo.

Prekes Pardavėjas siunčia Pirkėjo užsakymo metu nurodytu pristatymo adresu.

Uždelsus pristatymą, Pirkėjui bus išsiųstas el. laiškas, informuojantis apie šį vėlavimą ir galimas pasekmes nurodytam Pristatymo laikui.

Apmokėjus užsakymą, Pirkėjui nurodytu el. pašto adresu bus išsiųstas užsakymo sekimo numeris.

Pardavėjas nebus atsakingas už bet kokį Pristatymo vėlavimą dėl to, kad Pirkėjas negali pristatyti.

Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti, ar:

Pristatytų pakuočių skaičius atitinka informaciją gabenimo dokumente ir sąskaitoje faktūroje;

Pakuotė yra nepažeista, nepažeista, nesušlapusi ir niekaip nepakeista, įskaitant medžiagas, naudotas pakuotei uždaryti.

Pirkėjas privalo nedelsdamas pranešti apie pakuotės ir/ar Gaminių pažeidimus ar pakuočių skaičiaus klaidą ar gabenimo dokumente nurodytos informacijos neatitikimą, pateikdamas raštišką kontrolės rezervą Pristatymo kvite. Pasirašęs Pristatymo kvite, Pirkėjas negali kelti ginčų dėl Pristatymo pakuotės išorinės išvaizdos.


11 straipsnis. Nutraukimas

Prekių užsakymą Pirkėjas gali atšaukti šiais atvejais:

Prekės, kuri neatitinka nurodytų Prekės savybių, pristatymas;

Kainos padidinimas, kuris nėra pateisinamas valstybės institucijų nustatytais techniniais Gaminio pakeitimais; arba

Pristatymas įvyksta pasibaigus užsakymo formoje nurodytam terminui arba, jei tokio termino nėra, praėjus trisdešimčiai dienų nuo Pardavėjo užsakymo priėmimo.

Prekių užsakymą Pardavėjas gali atšaukti šiais atvejais:

Pirkėjo atsisakymas priimti Pristatymą; arba

kainos nesumokėjimas užsakymo patvirtinimo metu.

‍12 straipsnis. Pasitraukimas

Pirkėjas turi keturiolikos (14) dienų atsisakymo terminą nuo užsakymo pristatymo dienos grąžinti prekę Pardavėjui, kad ji pakeistų arba grąžintų pinigus be baudos, išskyrus grąžinimo išlaidas, už kurias prisiima Pirkėjas. .

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją apie norą pasinaudoti šia teise el. paštu per keturiolika (14) dienų nuo prekių pristatymo dienos. Pirkėjas gali naudoti šią atsisakymo formą, tačiau jos naudojimas Pirkėjui nėra privalomas.

(Jei norite nutraukti sutartį, užpildykite šią formą ir atsiųskite el. paštu: info@gamtagydo.lt)

Pranešu, kad atsisakau toliau nurodytų prekių pirkimo-pardavimo sutarties

Užsakyta (*)

Vartotojo (-ių) vardas

Vartotojo (-ų) adresas

data

______________________

(*) Jei reikia, išbraukti

Apie bet kokį grąžinimą reikia iš anksto pranešti Pardavėjo klientų aptarnavimo skyriui: paštu: info@gamtagydo.lt

Grąžinamos originalios ir pilnos būklės (įpakavimas, priedai, instrukcijos) ir turi būti originali pirkimo sąskaita. Grąžinimas turi būti atliktas kuo greičiau ir ne vėliau kaip per keturiolika (14) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie sprendimą atsisakyti sutarties.

Grąžinama šiuo adresu:

MB GAMTA GYDO 

Senamiesčio g. 100, LT-35116, Panevėžys, Lietuva

Bet kokia Prekės žala grąžinimo metu yra Pirkėjo atsakomybė ir Pardavėjo nuožiūra gali būti tokio pobūdžio, kad Pirkėjo teisė atsisakyti sutarties gali būti panaikinta.

Grąžinus aukščiau nurodytas sąlygas, Pardavėjas grąžins Pirkėjui už prekę sumokėtas sumas, įskaitant pristatymo išlaidas, gavęs grąžinamas Prekes.

Pinigai grąžinami naudojant tą patį mokėjimo būdą, kurį naudojo Pirkėjas pradiniame sandoryje, nebent Pirkėjas aiškiai sutinka naudoti kitą mokėjimo būdą. Pardavėjas neprivalo grąžinti papildomų išlaidų, jei Pirkėjas aiškiai pasirinko brangesnį pristatymo būdą nei Pardavėjo siūlomas standartinis pristatymo būdas.

Nuotolinio pardavimo atveju suteikta teisė atsisakyti sutarties negali būti taikoma visų pirma šioms sutartims:

prekių, kurios gali būti sugadintos arba greitai baigiasi galiojimo laikas, tiekimas; arba

tiekti prekes, kurias Pirkėjas po pristatymo atplėšė ir kurių negalima grąžinti dėl higienos ar sveikatos apsaugos priežasčių.

Prekės keitimo atveju Prekės siuntimas iš Pirkėjo Pardavėjui ir naujos Prekės persiuntimas bus vykdomas tik Pirkėjo sąskaita.

Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, B2B pirkėjo atveju jis negali atšaukti savo užsakymo po to, kai buvo išsiųstas užsakymo patvirtinimas, jei jo užsakymas buvo suasmenintas (pvz., apima nestandartinius gaminius ar graviūras).

‍13 straipsnis. Garantijos

Visiems Svetainėje užsakomiems gaminiams taikoma teisinė atitikties garantija ir garantija nuo paslėptų defektų.

Prekes Pirkėjas privalo grąžinti tokios būklės, kokios jas gavo su visais elementais (priedai, pakuotė, instrukcija ir kt.), taip pat su apmokėjimą pagrindžiančia sąskaita. Prekių pristatymo išlaidas Pardavėjas grąžins Pirkėjui pagal sąskaitoje faktūroje nurodytą tarifą, o grąžinimo išlaidas Pirkėjui grąžins Pardavėjas, pateikęs tai patvirtinančius dokumentus.

Šio straipsnio nuostatos netrukdo Pirkėjui pasinaudoti 12 straipsnyje numatyta teise atsisakyti sutarties.

Pardavėjas garantuoja, kad Prekėse nėra paslėptų defektų, dėl kurių Prekė netinkama naudoti pagal paskirtį.

Bet koks Pirkėjo ieškinys Pardavėjui dėl paslėptų trūkumų turi būti pareikštas per dvejus metus nuo defekto nustatymo.

Pardavėjas garantuoja, kad prekės atitiks sutartį ir bus atsakingas už bet kokį neatitikimą, esantį pristatymo metu.

14 straipsnis. Kliento sąskaita‍

Pirkėjas gali susikurti kliento paskyrą, kuri suteikia prieigą prie daugelio privalumų, įskaitant: (i) greičiau užsisakyti; ir ii) registruoti skirtingus adresus.

Norėdamas sukurti kliento paskyrą, Pirkėjas turi pateikti šią informaciją:

vardas ir pavardė;

elektroninio pašto adresas; ir

slaptažodį.

Pirkėjas turi galimybę susikurti paskyrą su savo Facebook arba Google paskyra.

Pirkėjas, turintis kliento paskyrą, turi prisijungti, kad galėtų užsisakyti Produktus Svetainėje.

Be to, vadovaujantis 15 straipsniu ir Pardavėjo privatumo politika, kiekvienam Pirkėjui, užsakiančiam Produktus, dar neturinčiam kliento paskyros, automatiškai sukuriama kliento paskyra. Tada ši kliento paskyra bus būtina visiems būsimiems produktų užsakymamJei sąskaita tampa nepasiekiama sąskaitos turėtojui, sąskaitos turėtojas gali apie tai pranešti Pardavėjo tarnyboms susisiekęs su klientų aptarnavimo tarnyba.

16 straipsnis. Asmens duomenys

Remiantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679, Pirkėjo asmeninę informaciją gali tvarkyti Pardavėjas.

Kai kurių Pirkėjo asmens duomenų tvarkymas yra privalomas siekiant: (i) apdoroti Pirkėjo pateiktus Prekių užsakymus; (ii) sukurti kliento paskyrą; ir (iii) užsiprenumeruoti naujienlaiškį.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie Pirkėjo asmens duomenų tvarkymą, Pirkėjas kviečiamas susipažinti su Pardavėjo privatumo ir slapukų politika, kuri yra neatskiriama šių Bendrųjų pardavimo sąlygų dalis.

17 straipsnis. Slapukai

Naršydamas Svetainėje, Pirkėjo prašoma sutikti, kad Pardavėjas naudotų nuolatinius ir nenuolatinius slapukus.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie slapukus, Pirkėjas kviečiamas susipažinti su Pardavėjo privatumo ir slapukų politika, kuri yra neatskiriama šių Bendrųjų pardavimo sąlygų dalis.

18 straipsnis. Intelektinė nuosavybė

Visi Svetainės elementai, vaizdiniai ar garsiniai, įskaitant programinę įrangą, visos intelektinės nuosavybės teisės, tokios kaip prekių ženklai, paslaugų ženklai, formos ženklai, autorių teisės, patentas ir prekės pavadinimas svetainėje, Produktas arba bet kokia Svetainėje arba Pardavėjas yra ir lieka išimtine Pardavėjo nuosavybe.

Jei nenurodyta kitaip, intelektinės nuosavybės teisės į Svetainėje esančius dokumentus ir kiekvieną šiai svetainei sukurtą elementą yra išskirtinė Pardavimo nuosavybė.

Pardavėjas nesuteikia Pirkėjui jokios licencijos ar kitų teisių, išskyrus teisę naršyti Svetainėje ir pateikti Prekių užsakymus.

Pirkėjas ar bet kuri trečioji šalis gali atgaminti bet kurį svetainės puslapį ar turinį, gavus išankstinį raštišką Pardavėjo leidimą. Atgaminti bet kokį puslapį, turinį ar dokumentus, paskelbtus Svetainėje, leidžiama tik išskirtiniu informacijos tikslu asmeniniam ir asmeniniam naudojimui, Pardavėjas aiškiai draudžia bet kokį kopijų atgaminimą ir naudojimą kitais tikslais.

Pirkėjui draudžiama bet kokiais tikslais naudoti bet kokius Pardavėjo prekių ženklus, atvaizdus, ​​prekės pavadinimą ar kitas intelektinės nuosavybės teises.

Draudžiama kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinį kūrinį, pakeisti dizainą ar surinkimą ar bet kokiu kitu būdu bandyti rasti šaltinio kodą (išskyrus įstatymų numatytus atvejus), parduoti, priskirti, sublicencijuoti ar bet kokiu būdu perduoti teises, susijusias su svetaine.

Draudžiama keisti Svetainę arba naudoti pakeistas Svetainės versijas, ypač (šis sąrašas nėra baigtinis) siekiant gauti neteisėtą prieigą prie Svetainės ir pasiekti Svetainę bet kokiomis priemonėmis, išskyrus per Pirkėjui pateiktą sąsają. Pardavėjo šiuo tikslu.

Pirkėjas, turintis asmeninę svetainę ir norintis asmeniniam naudojimui savo svetainėje patalpinti nuorodą tiesiai į Svetainę, turi iš anksto paprašyti raštiško Pardavėjo leidimo, kuris turi teisę be konkrečios priežasties to atsisakyti.

Visos neteisėtos nuorodos į Svetainę pagal 17.7 punktą turi būti nedelsiant pašalintos Pardavėjo prašymu.

19 straipsnis. Konfidencialumas‍

Svetainėje ir bet kurioje su ja naudojamoje programinėje įrangoje gali būti konfidencialios informacijos, saugomos taikomų intelektinės nuosavybės teisių ar bet kurio kito įstatymo.

20 straipsnis. Atsakomybė

Pardavėjas neatsako už trečiosios šalies, į kurią siunčiama Prekė, teisės aktų nesilaikymą. Pirkėjas privalo konsultuotis su vietos valdžios institucijomis dėl galimybės importuoti ar naudoti užsakytas prekes.

Pardavėjas nebus atsakingas už žalą, atsiradusią dėl Pirkėjo ar bet kurios trečiosios šalies netinkamo Prekės naudojimo. Šalys susitaria, kad visa bendra Pardavėjo atsakomybė yra Pirkėjo už užsakymą sumokėta kaina.

Kiekvienos Prekės maistinė sudėtis yra aiškiai nurodyta Svetainėje, taip pat kiekviename užsakyme ir ant Prekių, Pardavėjas neatsako už jokius Pirkėjo netoleravimus ar alergijas.

Pardavėjas neatsako už nepatogumus ar žalą, atsirandančią naudojantis internetu, ypač paslaugų teikimo nutraukimą, išorinį įsibrovimą ar kompiuterinių virusų buvimą. Tas pats pasakytina ir apie galimas hiperteksto nuorodas, esančias svetainėje.

Pardavėjas nebus atsakingas, jei bet koks jo įsipareigojimų nevykdymas būtų susijęs su: (i) dėl trečiosios sutarties šalies nenumatytų ir neįveikiamų aplinkybių; arba ii) force majeure atveju.

21 straipsnis. Force majeure‍

Nė viena šalis neatsako kitai šaliai įvykus nenugalimos jėgos įvykiui dėl išorinių priežasčių, tokių kaip darbo ginčai, pandemijos ar epidemijos, civilinių ar karinių institucijų įsikišimas, stichinės nelaimės, gaisrai, vandens nuostoliai, telekomunikacijų nutraukimas. tinklą arba elektros tinklą, tačiau šis sąrašas nėra baigtinis.

22 straipsnis. Archyvavimas ir įrodinėjimas‍

Pardavėjas pirkimo užsakymus ir sąskaitas faktūras archyvuoja patikimoje ir patvarioje laikmenoje.

Pardavėjo kompiuterizuotus įrašus visos dalyvaujančios šalys laiko ryšių, užsakymų, mokėjimų ir sandorių tarp šalių įrodymu.

23 straipsnis. Bylinėjimasis

Kilus ginčui, Pirkėjas pirmiausia turi kreiptis į Pardavėjo klientų aptarnavimo skyrių elektroniniu paštu (info@gamtagydo.lt).

Nepavykus išspręsti skundo per klientų aptarnavimo skyrių arba klientų aptarnavimo skyriui negavus atsakymo per du mėnesius nuo skundo gavimo iš klientų aptarnavimo skyriaus, Pirkėjas gali perduoti ginčą Tarptautinei Arbitražo teismas), kuris visiškai nepriklausomai ir nešališkai bandys suburti šalis, kad būtų pasiektas sprendimas.

Pirkėjas ir Pardavėjas gali laisvai priimti arba atsisakyti ginčų sprendimo tarpininkavimo būdu, taip pat priimti ar atsisakyti tarpininko pasiūlyto sprendimo.

Nesant taikaus susitarimo, ginčą spręsti sprendžia Lietuvos teismas.

Šių sąlygų kalba yra anglų. Šioms Sąlygoms ir bet kurioms sutartims ar ginčams, kylantiems iš šių sąlygų arba susijusių su jomis, galioja Lietuvos teisė.

24 straipsnis. Trukmė‍

Šios Sąlygos taikomos visą laikotarpį, kai Pardavėjo siūlomi parduoti Produktai yra prieinami internetu.

25 straipsnis. Negaliojimas‍

Jei kuri nors iš šių Sąlygų punktų turėtų būti pripažinta negaliojančia galiojančios taisyklės ar teismo sprendimo atžvilgiu, kuris tapo galutinis, jis laikomas nerašytu, tačiau dėl to visos Sąlygos negalioja arba nekeičiamas kitų jų nuostatų galiojimas.